İLAN

Orta Edirne Katı Atık Yönetim Birliği 2023 yılı 2. Olağan Meclis Toplantısı, 25.04.2023 Salı günü saat 11:00’de Uzunköprü Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi Meclis Toplantı Salonunda aşağıda yer alan gündemle yapılacaktır.


GÜNDEM:
1-) Açılış, yoklama.
2-) Birlik Encümenine gizli oyla, 1 (bir) yıl süre ile görev yapmak üzere 4 üye seçimi.
3-) Plan-Bütçe Komisyonuna 1 (bir) yıl süre ile görev yapmak üzere 5 üye seçimi.
4-) 2022 Mali Yılı Kesin Hesabının Birlik Meclisince görüşülerek kararının alınması.
5-) 2022 Mali Yılı Faaliyet Raporunun Birlik Meclisince görüşülerek kararının alınması.

İletişim

Tel: +90 284 513 11 43-1047 (Dahili)

E-mail: uzunkopru@orekab.org

Adres: Cumhuriyet Mah. 19 Mayıs Cad. No:160 Atatürk Kültür Merkezi Orekab UZUNKÖPRÜ/EDİRNE

Birlik Üyeleri

uzunkopru bel tr logo meric belediyesi logo kircasalih logo kuplu belediyesi logo subasi belediyesi logo ozelidarelogo