Orta Edirne Katı Atık Yönetim Birliği 2024 yılı 2. Olağan Meclis Toplantısı, 29.04.2024 Pazartesi günü saat 14:00’de Uzunköprü Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi Meclis Toplantı Salonunda aşağıda yer alan gündemle yapılacaktır.

GÜNDEM:
1-) Açılış, yoklama, saygı duruşu ve İstiklal Marşının söylenmesi.
2-) Birlik Başkanının 2 (iki) yıl süre ile görev yapmak üzere gizli oyla seçilmesi.
3-) Birlik Meclisi 1. ve 2. Başkan Vekilinin 2 (iki) yıl süre ile görev yapmak üzere gizli oyla seçilmesi.
4-) Birlik Meclisine 2 asil Katip Üye ve 2 yedek Katip Üyenin gizli oyla seçilmesi.
5-) Birlik Encümenine gizli oyla, 1 (bir) yıl süre ile görev yapmak üzere 4 üye seçimi.
6-) Plan-Bütçe Komisyonuna 1 (bir) yıl süre ile görev yapmak üzere 5 üye seçimi.
7-) 2023 Mali Yılı Kesin Hesabının Birlik Meclisince görüşülerek kararının alınması.
8-) 2023 Mali Yılı Faaliyet Raporunun Birlik Meclisince görüşülerek kararının alınması.
9-) 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu’na göre, Birliğimizde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tâbi olarak çalışmakta olan memur ve 5393 sayılı Kanunun 49. maddesine göre memur norm kadro karşılığı tam zamanlı sözleşmeli personel ile Birlik Başkanlığı arasında imzalanacak toplu sözleşme için Birlik Başkanı’na yetki verilmesi.
10-) 696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslara İlişkin tebliğin 28’inci maddesi gereğince Orta Edirne Katı Atık Yönetim Birliğince kurulan Orta Edirne Katı Atık Yönetim Birliği Personel Limitet Şirketi’ne ait şirket sözleşmesinin Şirketin İdaresi başlıklı 9’uncu maddesinin Birlik Meclisince görüşülmesi.

Orta Edirne Katı Atık Yönetim Birliği 2024 yılı 1. Olağan Meclis Toplantısı, 26.01.2024 Cuma günü saat 11:00’de Uzunköprü Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi Meclis Toplantı Salonunda aşağıda yer alan gündemle yapılacaktır.
GÜNDEM:
1-)Açılış, Yoklama.
2-)Birliğe ait Katı Atık Düzenli Depolama Tesisine, Birlik üyeleri dışındaki atık üreticilerinden kabul edilecek atıklar için bertaraf bedelinin görüşülerek kararının alınması.

Orta Edirne Katı Atık Yönetim Birliği 2023 yılı 3. Olağan Meclis Toplantısı, 18.10.2023 Çarşamba günü saat 11:00’de Uzunköprü Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi Meclis Toplantı Salonunda aşağıda yer alan gündemle yapılacaktır.

GÜNDEM:
1-)Açılış, Yoklama.
2-)2024 yılında Meclis üyelerine ödenecek huzur haklarının görüşülerek kararının alınması.
3-)2024 yılında Encümen üyelerine ödenecek huzur haklarının görüşülerek kararının alınması.
4-)2024 yılı Bütçe Kararnamesinin görüşülerek kararının alınması.
5-)2024 Mali Yılı Gelir Bütçesinin görüşülmesi ve kararının alınması.
6-)2024 Mali Yılı Gider Bütçesinin görüşülmesi ve kararının alınması
7-)4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu’na göre, birliğimizde çalışmakta olan tam zamanlı sözleşmeli personel ile Birlik Başkanlığı arasında yapılacak toplu sözleşme için Birlik Başkanı Özlem BECAN’ a yetki verilmesi.

İLAN

Orta Edirne Katı Atık Yönetim Birliği 2023 yılı 2. Olağan Meclis Toplantısı, 25.04.2023 Salı günü saat 11:00’de Uzunköprü Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi Meclis Toplantı Salonunda aşağıda yer alan gündemle yapılacaktır.


GÜNDEM:
1-) Açılış, yoklama.
2-) Birlik Encümenine gizli oyla, 1 (bir) yıl süre ile görev yapmak üzere 4 üye seçimi.
3-) Plan-Bütçe Komisyonuna 1 (bir) yıl süre ile görev yapmak üzere 5 üye seçimi.
4-) 2022 Mali Yılı Kesin Hesabının Birlik Meclisince görüşülerek kararının alınması.
5-) 2022 Mali Yılı Faaliyet Raporunun Birlik Meclisince görüşülerek kararının alınması.

İletişim

Tel: +90 284 513 11 43-1047 (Dahili)

E-mail: uzunkopru@orekab.org

Adres: Cumhuriyet Mah. 19 Mayıs Cad. No:160 Atatürk Kültür Merkezi Orekab UZUNKÖPRÜ/EDİRNE

Birlik Üyeleri

uzunkopru bel tr logo meric belediyesi logo kircasalih logo kuplu belediyesi logo subasi belediyesi logo ozelidarelogo