Orta Edirne Katı Atık Yönetim Birliği 2024 yılı 1. Olağan Meclis Toplantısı, 26.01.2024 Cuma günü saat 11:00’de Uzunköprü Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi Meclis Toplantı Salonunda aşağıda yer alan gündemle yapılacaktır.
GÜNDEM:
1-)Açılış, Yoklama.
2-)Birliğe ait Katı Atık Düzenli Depolama Tesisine, Birlik üyeleri dışındaki atık üreticilerinden kabul edilecek atıklar için bertaraf bedelinin görüşülerek kararının alınması.

Orta Edirne Katı Atık Yönetim Birliği 2023 yılı 3. Olağan Meclis Toplantısı, 18.10.2023 Çarşamba günü saat 11:00’de Uzunköprü Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi Meclis Toplantı Salonunda aşağıda yer alan gündemle yapılacaktır.

GÜNDEM:
1-)Açılış, Yoklama.
2-)2024 yılında Meclis üyelerine ödenecek huzur haklarının görüşülerek kararının alınması.
3-)2024 yılında Encümen üyelerine ödenecek huzur haklarının görüşülerek kararının alınması.
4-)2024 yılı Bütçe Kararnamesinin görüşülerek kararının alınması.
5-)2024 Mali Yılı Gelir Bütçesinin görüşülmesi ve kararının alınması.
6-)2024 Mali Yılı Gider Bütçesinin görüşülmesi ve kararının alınması
7-)4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu’na göre, birliğimizde çalışmakta olan tam zamanlı sözleşmeli personel ile Birlik Başkanlığı arasında yapılacak toplu sözleşme için Birlik Başkanı Özlem BECAN’ a yetki verilmesi.

İLAN

Orta Edirne Katı Atık Yönetim Birliği 2023 yılı 2. Olağan Meclis Toplantısı, 25.04.2023 Salı günü saat 11:00’de Uzunköprü Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi Meclis Toplantı Salonunda aşağıda yer alan gündemle yapılacaktır.


GÜNDEM:
1-) Açılış, yoklama.
2-) Birlik Encümenine gizli oyla, 1 (bir) yıl süre ile görev yapmak üzere 4 üye seçimi.
3-) Plan-Bütçe Komisyonuna 1 (bir) yıl süre ile görev yapmak üzere 5 üye seçimi.
4-) 2022 Mali Yılı Kesin Hesabının Birlik Meclisince görüşülerek kararının alınması.
5-) 2022 Mali Yılı Faaliyet Raporunun Birlik Meclisince görüşülerek kararının alınması.

İLAN

Orta Edirne Katı Atık Yönetim Birliği 2023 yılı 1. Olağan Meclis Toplantısı, 06.01.2023 Cuma günü saat 11:00’de Uzunköprü Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi Meclis Toplantı Salonunda aşağıda yer alan gündemle yapılacaktır.

GÜNDEM:
1-) Açılış, Yoklama.    
2-) Birliğimizde memur norm kadro karşılığı çalışmakta olan Tam Zamanlı Sözleşmeli 1 personele 01.01.2023 tarihi itibariyle ödenecek net ücretleri ile 15.01.2023 tarihinden başlamak üzere ödenecek brüt ek ödemelerinin belirlenmesi.

İletişim

Tel: +90 284 513 11 43-1047 (Dahili)

E-mail: uzunkopru@orekab.org

Adres: Cumhuriyet Mah. 19 Mayıs Cad. No:160 Atatürk Kültür Merkezi Orekab UZUNKÖPRÜ/EDİRNE

Birlik Üyeleri

uzunkopru bel tr logo meric belediyesi logo kircasalih logo kuplu belediyesi logo subasi belediyesi logo ozelidarelogo