İLAN

Orta Edirne Katı Atık Yönetim Birliği 2022 yılı 3. Olağan Meclis Toplantısı, 18.10.2022 Salı günü saat 11:00’de Uzunköprü Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi Meclis Toplantı Salonunda aşağıda yer alan gündemle yapılacaktır.

GÜNDEM:

1-) Açılış, Yoklama.                                                                                                                   

2-) 2023 yılında Meclis üyelerine ödenecek huzur haklarının görüşülerek kararının alınması.

3-) 2023 yılında Encümen üyelerine ödenecek huzur haklarının görüşülerek kararının alınması.

4-) 2023 yılı Bütçe Kararnamesinin görüşülerek kararının alınması.

5-) 2023 Mali Yılı Gelir Bütçesinin görüşülmesi ve kararının alınması.

6-) 2023 Mali Yılı Gider Bütçesinin görüşülmesi ve kararının alınması

7-) 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu’na göre, birliğimizde çalışmakta olan tam zamanlı sözleşmeli personel ile Birlik Başkanlığı arasında yapılacak toplu sözleşme için Birlik Başkanı Özlem BECAN’ a yetki verilmesi.

8-) Birliğimiz Memur Boş Kadro Değişikliği Cetveli'nin onaylanması.

İletişim

Tel: +90 284 513 11 43-1047 (Dahili)

E-mail: uzunkopru@orekab.org

Adres: Cumhuriyet Mah. 19 Mayıs Cad. No:160 Atatürk Kültür Merkezi Orekab UZUNKÖPRÜ/EDİRNE

Birlik Üyeleri

uzunkopru bel tr logo meric belediyesi logo kircasalih logo kuplu belediyesi logo subasi belediyesi logo ozelidarelogo